Cookies help us deliver our services.

We may use session cookies for technical purposes such as to enable better navigation through
the site, or to allow you to customize your preferences for interacting with the site.

By using our services, you agree to our use of cookies. OK
home QRZCQ - The database for radio hams 
 
2021-09-28 23:36:22 UTC
 

Call:

   Advanced
 

Call:

  

Pass:

  
 

or

 
SP3PJY

Active QRZCQ.com user

activity index: 1 of 5
sticker

Radioklub

Nowe Miasteczko
Poland, SP

EU
poland
image of sp3pjy

Call data

Last update:2021-02-28 10:05:29
QTH:Nowe Miasteczko
Continent:EU
Views:1030
Main prefix:SP
Class:I
Federal state:SP
Latitude:51.6860730
Longitude:15.7325940
Locator:JO71UQ
DXCC Zone:269
ITU Zone:28
CQ Zone:15

Most used bands

80m
(74%)
40m
(13%)
20m
(10%)
15m
(3%)
10m
(1%)

Most used modes

SSB
(85%)
FT8
(8%)
RTTY
(5%)
MFSK
(2%)
CW
(2%)

QSL dataUp to date!

Last update:2021-02-28 10:03:38
Polish OT:32
eQSL QSL:YES
Bureau QSL:YES
Direct QSL:YES
LoTW QSL:YES
Extra QSL Info:sp3pjy@o2.pl

Biography

Radioklub SP3PJY (znak nadawczy) istnieje od roku 1994 i powstał z inicjatywy obecnego kierownika Wiesława Wodeckiego. To u niego narodził się pomysł aby założyć pierwszy w Nowym Miasteczku klub skupiający zwolenników radiowego hobby. Po kilku miesiącach starań radiowcy otrzymali licencję nasłuchową wydaną przez Odział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców a w roku następnym nadany został znak klubowy SP3PJY wydany przez Państwową Inspekcję Radiową. Klub został zaliczony do drugiej kategorii pasma UKF będącego jeszcze 10 lat temu pasmem bardzo aktywnym. W roku 1996 zespół radiowców z okazji 700 lecia Nowego Miasteczka otrzymał specjalny znak nadawczy - SP0NM i w ten sposób uczynił okrągły jubileusz powstania miasta. W okresie swojej historii klub kilkakrotnie zmieniał swoją siedzibę, aż w końcu w roku 2005 dzięki przychylności władz miasta otrzymał pomieszczenie na terenie stadionu sportowego w Nowym Miasteczku gdzie mieści się do dziś.

Nowomiasteczkowy klub radiowy posiada status wyższej służby użyteczności publicznej. Można było to zauważyć podczas powodzi w roku 2007. W czasie fal powodziowych radiowcy stworzyli sieć łączności od Opola aż po Szczecin. Należy zauważyć, że nie działały wtedy telefony i radio pozostało jedyną formą łączności. To dzięki niemu udało się zapobiec większym podtopieniom.

Obecnie w klubie działają: Wiesław Wodecki, kierownik (znak nadawczy SQ3BME), Andrzej Urban, członek (znak nadawczy 3z3AHK).Worked DXCCs:

Equipment

Radioklub SP3PJY (sign broadcasting) was established in 1994 and was initiated by the current director Wieslaw Wodecki. It's in him the idea to create the first in New Small Town supporters club gathering radio hobby. After several months of effort listening radiowcy received license issued by the Regional Branch of the Polish Association of Amateur Radio and the following year was given a sign Club SP3PJY issued by the State Radio Inspection. The club was included in the second category which is FM band 10 years ago, a very active band. In 1996, a team of radio operators occasion of the 700th anniversary of the New Towns was sending a special character - and thus SP0NM ucznił round anniversary of the creation of the city. During its history, the club changed its headquarters several times, until finally in 2005, thanks to the support of the city authorities was room in the stadium where New Small Town is today.

Nowomiasteczkowy radio club has a higher status of public services. You could see it during the flood in 2007. During the flood waves radiowcy communications network created from Opole to the Szczecin. It should be noted that when not working, and radio phones remains the only form of communication. Thanks to him, managed to avoid major podtopieniom.

Currently the club has: Wieslaw Wodecki, Head (sign broadcasting SQ3BME), Andrew Urban, a member (sign broadcasting 3z3AHK).

Other images

second pic
SP3PJY / Pic 2
  

Site Rev. 18881