Cookies help us deliver our services.

We may use session cookies for technical purposes such as to enable better navigation through
the site, or to allow you to customize your preferences for interacting with the site.

By using our services, you agree to our use of cookies. OK
home QRZCQ - The database for radio hams 
 
2021-01-24 08:09:36 UTC
 

Call:

   Advanced
 

Call:

  

Pass:

  
 

or

 
SP1MVW

Active QRZCQ.com user

activity index: 0 of 5

Waldemar Marzeda

73-110 Stargard Szczecinski
Poland, Zachodniopomorskie Z/SG 01

EU
poland
image of sp1mvw

Call data

Last update:2017-06-14 08:16:16
QTH:Stargard Szczecinski
Continent:EU
Views:470
Main prefix:SP
Class:1
Federal state:Zachodniopomorskie Z/SG 01
Latitude:53.3476565
Longitude:15.0279236
Locator:JO73MI
DXCC Zone:269
ITU Zone:28
CQ Zone:15

Most used bands

20m
(31%)
80m
(29%)
15m
(24%)
40m
(13%)
10m
(4%)

Most used modes

SSB
(47%)
CW
(35%)
RTTY
(18%)
PSK31
(1%)
PSK63
(1%)

QSL data

Last update:2013-04-23 14:01:30
Polish OT:(14)
eQSL QSL:YES
Bureau QSL:YES
Direct QSL:YES
LoTW QSL:no

Biography

My adventure with Ham Radio start when I had 10 years old.First club on exzist, was SP1PAS .In club I'm lerned CW and I;m worked on radio.Remeber my first QSO on 'AM'yet,from OK1OT. On the year probably 1968.In short time I got SWL licences SP1-1256.OF year 1981 I got licences SP1MVW,and I using for today.
IC745 + pa home made 500W.
ANT.W3DZZ

Worked DXCCs:

Equipment

Radioklub LOK przy Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie
Amateur Radio Club Station in Stargard

SN60KCJ- znak okolicznościowy z okazji naszych urodzin
Occasional sign on the occasion of our 60th birthday.W tym roku świętujemy 60- lecie, z tej okazji wydajemy okolicznościowy dyplom.

Regulamin Akcji Dyplomowej „60 LAT KLUBU SP1KCJ”

Wydawcą dyplomu jest radioklub SP1KCJ w Stargardzie.

Celem dyplomu jest upamiętnienie 60 rocznicy działalności Klubu.

Akcja dyplomowa trwa od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Warunki uzyskania dyplomu:

Zgromadzenie minimum 30 punktów wg następującego klucza:

QSO ze stacją okolicznościową SN60KCJ – 30 pkt.
QSO z członkiem klubu SP1KCJ – 15 pkt.
a) QSO można powtarzać na innych pasmach lub innymi emisjami sumując uzyskane punkty.

b) Stacje będą pracowały na wszystkich pasmach KF i UKF zgodnie z obowiązującym band planem emisjami CW, SSB, FM i cyfrowymi.

c) QSO przez przemienniki są zaliczane do dyplomu

d) Dyplom dostępny jest dla nasłuchowców na takich samych zasadach jak dla nadawców.

e) Stacje zagraniczne w celu uzyskania dyplomu obowiązują te same zasady co stacje Polskie.

Dyplom będzie wydawany bezpłatnie tylko w wersji elektronicznej.

Zgłoszenia do dyplomu w formie wyciągu z logu stacyjnego należy przesłać e- mailem sn60kcj@gmail.com

Członkowie klubu SP1KCJ:

SP1CDT,SP1CTI,SP1EYA,SP1HHF,SP1HNH,SP1JZQ,SP1MWQ,SP1MVW,

SP1WSY,SP1XNA,SQ1BSS,SQ1FYB,SQ1FYC,SQ1GZG,SQ1LZU,SQ1OOZ, SQ1REP, SP1GZDRegulations of the
"60th Anniversary of the club SP1KCJ CERTIFICATE"

1. The Certificate publisher is SP1KCJ in Stargard.

2. The of the diploma is to commemorate the 60th anniversary of the activity SP1KCJ Club.

3. The certificate project runs from 01.01.2017r. until 31.12.2017r.

4. Conditions for obtaining a certificate:

Prerequisite to obtain a certificate is a minimum of 30 points:

• QSO with the occasional station SN60KCJ - 30 points.

• QSOs with a member of SP1KCJ club - 15 points.

a) QSOs can be repeated on other bands or other emissions, summing up points obtained.

b) The stations will work on all FM and VHF bands according to the applicable CW, SSB, FM and digital modes.

c) QSO’s by the repeater are included in the certificate.

d) the certificate is available to listeners on the same basis as for broadcasters.

e) foreign stations for the purpose of obtaining a certificate are subject to the same rules as the Polish stations.

5. The certificate will be issued free, only in electronic version.

6. Application for a certificate in the form of an extract from the station log should be sent by e-mail sn60kcj@gmail.com

7. Members of SP1KCJ club:

SP1CDT,SP1CTI,SP1EYA,SP1HHF,SP1HNH,SP1JZQ,SP1MWQ,SP1MVW,

SP1WSY,SP1XNA,SQ1BSS,SQ1FYB,SQ1FYC,SQ1GZG,SQ1LZU,SQ1OOZ, SQ1REP, SP1GZD

Other images

second pic
SP1MVW / Pic 2
  

Site Rev. 18705