Cookies help us deliver our services.

We may use session cookies for technical purposes such as to enable better navigation through
the site, or to allow you to customize your preferences for interacting with the site.

By using our services, you agree to our use of cookies. OK
home QRZCQ - The database for radio hams 
 
2024-04-14 07:17:16 UTC
 
If SN30WOSP is your callsign and you would like to fill out your profile or update your biography, you can register here and change the data afterwards.

Call:

   Advanced
 

Call:

  

Pass:

  
 

or

 
Special Event Call
SN30WOSP

Passive QRZCQ.com data

Wielka Orkiestra Swiatecznej Pomocy

81-963 Gdynia
Poland, F

EU
poland
image of sn30wosp

Call data

Managed by:SP2UUU
Last update:2022-01-18 20:07:02
QTH:Gdynia
Continent:EU
Views:656
Main prefix:SP
Class:I
Federal state:F
Latitude:54.5208333
Longitude:18.5416667
Locator:JO94GM
DXCC Zone:269
ITU Zone:28
CQ Zone:15

Most used bands

80m
(33%)
20m
(32%)
40m
(21%)
160m
(11%)
15m
(3%)

Most used modes

CW
(53%)
RTTY
(24%)
SSB
(13%)
PSK
(5%)
FT8
(4%)

QSL data

QSL information may be out of date or inaccurate!

Last update:2021-12-31 17:53:37
Direct Manager:sp2uuu
eQSL QSL:no
Bureau QSL:YES
Direct QSL:YES
LoTW QSL:YES

Biography

Special station working between 01.01.2022 to 28.02.2022
The station working on the occasion of the 30th final of the Great Orchestra of Christmas Charity in Gdynia city .
PK RVG club and SP2YRY plus friend activity station from Gdynia fiends from SP2ZIE and SP2PMW and friends SP1NQN ,SP2R well be activited on air .

The Great Orchestra of Christmas Charity (GOCC, Polish Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, WOŚP) is the biggest, non-governmental, non-profit, charity organization in Poland raising money for pediatric and elderly care.The GOCC Foundation holds American Heart Association certification to provide courses in CPR and AED, and for the use of high technology for medical lifesaving. The GOCC aims to support health care in Poland by purchase of state of the art medical equipment for Polish hospitals and clinics and by establishing and running six medical programmes and one educational programme. The foundation supports paediatric and geriatric wards, furnishing them in both complex medical devices such as MRI scanners, and providing long-term care units with anti-bedsore mattresses and beds.
Since April 2016 the GOCC ranks on the top of the list as the most trusted public entity according to Brand Asset Valuator and is the second strongest brand in Poland in the ranking compiled by Millward Brown and Young & Rubicam agency.The GOCC foundation organizes the biggest open-air free entry music festival in Europe – Pol'and'Rock Festival.[5] The GOCC foundation offers first aid & team-building courses, which are open to all adult members of public. The volunteers who have completed the training become the members of Peace Patrol, whose duties involve stewarding at the festival field, assisting and informing festival goers.
The charity has been the subject of smear campaigns by the ruling Law and Justice party, however, its fundraising tripled from 2015 to 2019. According to a survey by Gazeta Wyborcza it is the most-trusted Polish organization.


Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) – fundacja o charakterze filantropijnym, której podstawowym celem według statutu jest: „działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”. W ciągu 29. Finałów WOŚP (zbiórek publicznych organizowanych przez Fundację) zebrano ponad 1,5 miliarda złotych. WOŚP kupiła i przekazała 66 150 urządzeń do placówek ochrony zdrowia w całej Polsce. W 2020 roku szacowało się, że co piąty sprzęt w szpitalach pochodzi od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Według badań opinii publicznej fundacja od lat cieszy się największym zaufaniem wśród organizacji trzeciego sektora, instytucji państwowych i kościelnych.
Oprócz zakupów sprzętu medycznego i wyposażenia placówek ochrony zdrowia fundacja zainicjowała, finansuje oraz wspomaga prowadzenie ośmiu ogólnopolskich programów i akcji medycznych i jednej inicjatywy edukacyjnej.
Orkiestra angażuje się również w doraźną pomoc, tak jak było w przypadku akcji „Stop Powodziom” w 2010 roku, gdy Fundacja zorganizowała jednodniową zbiórkę publiczną, której celem był zakup sprzętu pomagającego w likwidowaniu skutków powodzi, która zniszczyła regiony położone na południu Polski. Podczas akcji zebrano 2 644 507, 34 złote, a po raz jedyny rozdawano niebieskie naklejki serduszka. Po raz drugi akcję pomocy dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej przeprowadzono w 2017 roku, po nawałnicach, które zniszczyły regiony na północy kraju. Dary o wartości 1,5 miliona złotych przekazano 178 jednostkom OSP podczas spotkania w Bydgoszczy.
Kolejną inicjatywą podjętą przez fundację była akcja pomocy oraz działania informacyjne związane z pandemią koronawirusa w Polsce. W sumie w ramach działań w ramach walki z COVID-19 Fundacja przekazała sprzęt o wartości około 70 milionów złotych i wsparła 467 szpitali, 417 DPS-ów i prywatnych domów seniorów, 60 zakładów opiekuńczo – leczniczych i 23 hospicjów].

Uwaga : PS. Jednocześnie wspomagamy kolegów z SP3PGX i Nasza stacja jako joker w dniach 29-31 stycznia będzie dodatkowo dawać możliwość uzyskania certyfikatu wydawanego przez ten klub w akcji SP30WOSP .vy 73 siema de sp2uuu


Dostępny jest dyplom z okazji 30 finału WOSP oto regulamin

30 Final Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

1.Nazwa dyplomu : 30 Final WOSP
2.Organizator : PK RVG i SP2YRY
3. Termin aktywności : 01.01.2022 - 28.02.2022
4.Pasma : KF , UHF , VHF
5.Emisje : wszystkie rodzaje emisji każda liczona osobno
6.Punktowane sa łączności na każdym pasmie i każda emisja oddzielnie.
Łączności powtórzone to przeprowadzone ta sama emisja
na tym samym pasmie w tym samym roku .
Liczą sie łączności od 2012 roku z WOSP
7.Punktacja :Stacje polskie musza uzyskać 30 pkt , EU - 15 pkt , DX - 10 pkt
8.Stacje : SN30WOSP oraz SP30WOSP - dają 10 pkt , SN2WOSP - 5 pkt ,
oraz inne stacje z surfiksem wosp dają rowniez 5 pkt.
9.Dyplom dostępny dla SWL na tych samych warunkach
10. Award Manager : sp2uuu
11.Project Technical Manager : sp2lqp
12.Potwierdzenie łączności można otrzymać via biuro PZK lub via LOTW
13.Dyplom wydawany tylko w wersji elektronicznej ,
adres do odbioru dyplomu https://pkrvg.org
14. Bonus : jeśli wpłacisz cegiełkę na WOSP - to jest joker
- zastępuje 10 pkt
adres e-skarbonki : https://eskarbonka.wosp.org.pl/hdk998

Award - 30 Final of the Great Orchestra of Christmas Charity

1.Name of the diploma: 30th WOSP Final
2. Organizer: PK RVG and SP2YRY
3. Activity period: 01/01/2022 - 02/28/2022
4.Bands: KF, UHF, VHF
5. Emissions: all types of emissions each counted separately
6. Connectivity is scored on each band and on each mode .
Repeated QSO are carried out on the same mode
on the same band in the same year.
Contacts from 2012 with WOSP are counted
7. Points: Polish stations must score 30 points, EU - 15 points, DX - 10 points
8. Stations: SN30WOSP and SP30WOSP - give 10 points, SN2WOSP - 5 points,
and other stations with a surfix wosp also give 5 points.
9. Diploma available for SWL under these conditions
10. Manager: sp2uuu
11. Technical project manager: sp2lqp
12. Confirmation of communication can be obtained by the PZK office or by LOTW
13 The diploma is issued only in an electronic version,
address for collecting the diploma https://pkrvg.org
14. Bonus: if you pay a donation to WOSP - it's a joker - replaces 10 points
e-moneybox address: https://eskarbonka.wosp.org.pl/hdk998

PS :
At the same time, we support colleagues from SP3PGX and our station as a joker on January 29-31 will additionally give the opportunity to obtain a certificate issued by this club in the SP30WOSP action .vy 73 siema de sp2uuuWorked DXCCs:

Equipment

FT-990 DC ,FT-1000MP ,FT-897
FT-450 D
FT-891
FTM-100

Other images

second pic
SN30WOSP / Pic 2
DISCLAIMER: If you are this callsign owner and want to update this information please register and update the data afterwards. If you don't want your data to appear on our site then please DO NOT register! To remove your callsign from our database please use the problem report and notify us about your wishes. More specific form to remove your callsign will be added in the near future.
  

Rev. e1982f2133