Cookies help us deliver our services.

We may use session cookies for technical purposes such as to enable better navigation through
the site, or to allow you to customize your preferences for interacting with the site.

By using our services, you agree to our use of cookies. OK
home QRZCQ - The database for radio hams 
 
2021-04-20 04:17:51 UTC
 

Call:

   Advanced
 

Call:

  

Pass:

  
 

or

 
EB3A

Active QRZCQ.com user

activity index: 0 of 5

Pere Huguet

43206 REUS
Spain

EU
spain

Call data

Last update:2020-04-04 05:57:29
QTH:JN01NC
Continent:EU
Views:211
Main prefix:EA
Latitude:41.1170802
Longitude:1.1010414
Locator:JN01NC
DXCC Zone:281
ITU Zone:37
CQ Zone:14

Most used bands

80m
(31%)
40m
(18%)
15m
(16%)
30m
(13%)
20m
(13%)

Most used modes

FT8
(53%)
SSB
(21%)
RTTY
(19%)
PSK63
(8%)
PSK31
(1%)

QSL data

Last update:2020-04-04 05:56:42
eQSL QSL:YES
Bureau QSL:no
Direct QSL:no
LoTW QSL:YES

Biography

Biografia.

Vaig néixer el Maig de 1965.

I was born in May 1965.

La meva primera experiència amb la ràdio, i el que em va despertar les ganes de ser radio-aficionat, va ser en els anys 70, quan anàvem a casa del “Quimet” EA3LT, per parlar amb el germà Jesús (La Salle), que era de misions a Cochabamba, a través de Venancio CP5BJ.

My first experience with radio, and what made me want to be a radio amateur, was in the 70's, when we went to "Quimet" EA3LT home, to talk with brother Jesus (La Salle), which was in missions in Cochabamba, through Venancio CP5BJ.

Tenia 10 o 12 anys, i ja em volia treure l,indicatiu, però no tenia l,edat legal, i vaig començar parlant per CB. L,Esteve (el meu germà) feia la mili a la Creu Roja, i van posar en marxa una xarxa de comunicacions per 27. Ell portava l,emissora al cotxe, (una Stalker-9 de 40 canals) i quan no la feia servir, jo feia els meus contactes.

I was 10 or 12 years old, and I already wanted to get my radio license, but not legal age, and I started CB. L, Esteve (my brother) was militating on the Red Cross, and they set up a communications network for 27. He had a transmitter (a 40-channel Stalker-9) at his car, and when he didn't serve, I made my contacts from home.

Després d’estalviar, vaig comprar la primera font d,alimentació i la Stalker Superestar 360 (ja amb SSB) vaig posar una vertical de quart d’ona al bloc de Reus.

After saving, I bought the first power supply, and the Stalker Superestar 360 (already with SSB) put a quarter-wave vertical on the Reus block.EC3AEI

A l’any 1981 vaig obtenir la meva primera llicència EC3AEI. Vaig operar l’indicatiu EC3AEI fins l,any 1983. Vaig posar la meva primera 3 elements per 10 metres autoconstruida al mas.

In 1981 I got my first license EC3AEI. I operated the EC3AEI until 1983. I put my first homemade 3 elements yagi for 10 meters on the farm.

EA3ELZ - EE3E

A l’any 1983 vaig obtenir la llicència EA3ELZ, amb la que he operat ininterrompudament des del 1981 fins el 23 de Gener de 2020 també he utilitzat l,indicatiu EE3E en concursos.

In 1983 I obtained the EA3ELZ license, with which I have operated continuously from 1981 to 23 January 2020, I have also used the EE3E call-sign in contests.

Vaig estar fins el 1993 utilitzant només la banda de 10 metres, fins que no em vaig comprar la meva primera decamètrica. Un Kenwood TS440S de segona mà.

I was using only the 10 meter band until 1993, when I bought my first multiband HF. A second hand Kenwood TS440S.

EB3A

Des del 24 de Gener de 2020, utilitzo el nou indicatiu EB3A

From January 24, 2020, I use the new EB3A call-sign

Worked DXCCs:

Equipment

Equipament:

KENWOOD TS 590SG

Micro KEYER III

OM 2000+

Antenes:

Sobre una torre de mitja tensió d,uns 18 metres:

On a tower of medium voltage d, about 18 meters:6 m 5 Element Yagi https://www.qsl.net/dk7zb/6m/550.htm

10 m 5 Element Yagi https://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm

15 – 20 – 40m 5 Element Yagi Create 714X-3 (5 el. 15-20 3 el. 40)

80 m ¼ full size vertical with 4 elevated radials.

160 m Double BazookaI also use the 80 meter vertical to work WARC bands.

  

Site Rev. 18788